Kleiva Fiskefarm

I fem generasjoner har familien Arvesen drevet næring innen ulike former for fiske og havbruk.

I 1986 startet familien opp med lakseoppdrett på Engenes i Ibestad kommune under navnet Kleiva Fiskefarm. Johannes Arvesen, som har vært leder siden starten, ga nylig stafettpinnen over til sønnen Marius Arvesen, så alt ligger til rette for at selskapet vil fortsette å være lokalt eid og drevet av Arvesen-familien også i framtiden.

På midten av nittitallet begynte Kleiva Fiskefarm samdrift med Gratanglaks, et familieselskap eid av Lundberg-familien i nabokommunen Gratangen. I dag har de to selskapene sammen 7 ordinære konsesjoner, 2 grønne konsesjoner og 2 visningskonsesjoner. Selskapene slakter samlet om lag 15 000 tonn laks i året og sysselsetter rundt førti ansatte.

Sammen med Gratanglaks driver Kleiva Fiskefarm servicebåt-selskapet «Håløy Havservice AS», slakteriet «Astafjord Slakteri AS» og settefiskanlegget «Astafjord Smolt AS». De to brønnbåtene Lifjell og Grotanger eies også av Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks sammen med et tredje lokalt havbruksselskap kalt Salaks.  

Astafjord Ocean Salmon AS er det siste selskapet Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks har etablert. AOS har utviklet «Øymerd», et nytt offshore oppdrettskonsept i betong, i samarbeid med blant andre Bemlotek og Kværner. Målet er å drive havbruk på mer eksponerte lokaliteter for å kunne utnytte nye arealer til havbruk. Det er søkt om 8 utviklingskonsesjoner for «Øymerd».

Kleiva Fiskefarm vektlegger bærekraftig produksjon og lokal tilknytning. Målsetningen er å være den beste lakseoppdretteren i regionen.