Visnings-senteret

Hvis du har lyst til å oppleve hvordan laksen blir til så er du hjertelig velkommen til å besøke oss på Arctic Aqua. Vi holder til på vakre Engenes på Andørja i Sør-Troms.  

Vi tar deg med ut på merda og viser deg hvordan et topp moderne anlegg drives. I tillegg til turen ut på sjøanlegget har vi et visningsrom på land med en utstilling som forklarer havbruk inngående.

Det er mange ulike grupper som besøker oss, alt fra barneskoleelever til studenter på universitetet, til politikere på ulike nivåer og tilfeldige besøk fra turister og mer lokale gjester.

Du kan også få smakt på laksen vår da det også er kafé i lokalene.

Praktisk info:

Åpningstider:

Mandag til fredag er senteret åpent for visning mellom 9.00 og 15.00. Hvis du ønsker å komme på et annet tidspunkt, så ta kontakt for avtale.

Lørdag er senteret ikke bemannet, men visningsrommet, som ligger i samme lokale som Midnattsol Opplevelse, er åpent mellom 9.00 og 14.00.

Gruppevisning: vennligst ta kontakt.

Du kan ta kontakt ved å sende oss en e-post på aqua@arvesen.com, eller ved å bruke skjemaet nederst på siden.

Midnattsol Opplevelser: 

Arctic Aqua er lokalisert i samme bygg som Midnattsol Opplevelser, som driver kafé og overnatting og utleie av lokaler til selskaper og konferanser.


Newton-rommet

Arctic Aqua har et samarbeid med Newton, som er et undervisningskonsept for å styrke realfagene i skolen. Vi tar i mot skoleklasser fra hele distriktet som gjennom opplegget vi har kalt «Laksens liv i havet» får et spennende innblikk i oppdrettsnæringen.

Elevene er med ut i båten «Lynet 2», vår lynraske RIB, og får se hvordan oppdrettsanlegget fungerer. Tilbake på land får de bakgrunnskunnskaper gjennom å løse praktiske oppgaver i Newton-rommet. Til lunsj er det selvfølgelig laks, gjerne i form av vår populære laksetaco. Dagen avsluttes med en økt Lego-robot-bygging, hvor elevene lærer automatisering og programmering.

Praktisk info

Det er plass til inntil 22 elever + 2 voksne per dag. Denne begrensningen er satt på grunn av kapasitet i båten. Elevgrupper som er større enn dette velger gjerne å dele gruppen i to og reise to dager.

Opplegget er gratis, transport til og fra skole er inkludert og Arctic Aqua spanderer lunsj på deltakerne.

For skoler fra Harstadområdet går hurtigbåten fra Harstad sentrum kl 07:00. Ankomst Engenes 07:30. Tilbake blir gruppen skysset med buss klokka 13.50 til ferga som går fra Breivoll 14.30. Ankomst Harstad byterminal klokka 16.20.

 


Kleiva Fiskefarm

I fem generasjoner har familien Arvesen drevet næring innen ulike former for fiske og havbruk.

I 1986 startet familien opp med lakseoppdrett på Engenes i Ibestad kommune under navnet Kleiva Fiskefarm. Johannes Arvesen, som har vært leder siden starten, ga nylig stafettpinnen over til sønnen Marius Arvesen, så alt ligger til rette for at selskapet vil fortsette å være lokalt eid og drevet av Arvesen-familien også i framtiden.

På midten av nittitallet begynte Kleiva Fiskefarm samdrift med Gratanglaks, et familieselskap eid av Lundberg-familien i nabokommunen Gratangen. I dag har de to selskapene sammen 7 ordinære konsesjoner, 2 grønne konsesjoner og 2 visningskonsesjoner. Selskapene slakter samlet om lag 15 000 tonn laks i året og sysselsetter rundt førti ansatte.

Sammen med Gratanglaks driver Kleiva Fiskefarm servicebåt-selskapet «Håløy Havservice AS», slakteriet «Astafjord Slakteri AS» og settefiskanlegget «Astafjord Smolt AS». De to brønnbåtene Lifjell og Grotanger eies også av Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks sammen med et tredje lokalt havbruksselskap kalt Salaks.  

Astafjord Ocean Salmon AS er det siste selskapet Kleiva Fiskefarm og Gratanglaks har etablert. AOS har utviklet «Øymerd», et nytt offshore oppdrettskonsept i betong, i samarbeid med blant andre Bemlotek og Kværner. Målet er å drive havbruk på mer eksponerte lokaliteter for å kunne utnytte nye arealer til havbruk. Det er søkt om 8 utviklingskonsesjoner for «Øymerd».

Kleiva Fiskefarm vektlegger bærekraftig produksjon og lokal tilknytning. Målsetningen er å være den beste lakseoppdretteren i regionen.


Kontakt oss

 
Name *
Name

 

Besøksadresse:

Andørjaveien 1692

Telefon:

48 49 11 11